De ECB kan en moet nu euro’s scheppen en aan de lidstaten geven. Zo voorkomt ze dat de coronacrisis een schuldencrisis wordt. Help ons! Laat je horen!
 
Ons Geld
 
Geldschepping in het algemeen belang
 
De ECB moet nu euro’s scheppen en aan de lidstaten geven. Zo voorkomt ze dat de coronacrisis een schuldencrisis wordt. Help ons. Laat je horen.
 
 
 
De coronapandemie dreigt een financiële crisis te worden. Alle landen in de eurozone hebben dringend behoefte aan geld. De ECB eist dat ze dat op de markt gaan lenen. Dat is echter onverantwoord. De schulden van sommige landen zijn al hoog. Veel meer schuld kunnen deze landen niet aan. Als alle landen plotseling gaan lenen schiet bovendien de rente omhoog. Landen in de eurozone zullen dan voor elkaar borg moeten gaan staan. Europese bureaucraten zien dat graag gebeuren. De Europese Unie wordt dan onvermijdelijk een staat.
 
Met geld geen schuld
De ECB kan dit echter voorkomen. Zij heeft de macht om euro’s te scheppen. Als zij van die macht gebruik maakt kan ze de Lidstaten direct van euro’s voorzien. Deze hoeven dan geen extra schulden te maken, en ook niet voor elkaars schulden in te staan. De ECB verzuimt echter om dit te doen.

De maatregelen die de ECB wel neemt brengen de euro in gevaar. Ze geeft commerciële geldscheppers gelegenheid zich risicoloos te verrijken. Ondertussen raakt Europa steeds dieper verstrikt in de schulden.
 
 
 
Oproep aan de ECB
Wij roepen de ECB op om euro’s te scheppen en aan de lidstaten te geven. Zo voorkomt ze dat de pandemie een financiële crisis wordt. De ECB moet haar macht gebruiken om de crisis te bezweren zonder ons met onnodige schulden op te zadelen.

Help ons mee!
Like en retweet onze oproep via twitter. Laat de ECB en DNB weten dat ze geld moeten scheppen in het algemeen belang! De Engelse versie staat hier. De Nederlandse hier. Gebruik desgewenst de hashtags #noodgeld #EmergencyEuros #EmergencyMoney.
  
Na de crisis
Als de crisis bezworen is kan Europa de euro onder controle brengen. Dat doet ze door alle Europeanen een veilige rekening te geven. Daarmee verkrijgt ze nieuwe instrumenten waarmee ze de euro beter kan beschermen. Bovendien kan ze dan gericht maatregelen nemen om de Europese schuldenberg op te ruimen.

Vorige nieuwsbrief
Bij verzending van onze vorige nieuwsbrief is er iets misgegaan. Daardoor heeft een groot deel van onze lezers die nieuwsbrief niet ontvangen. Hij staat echter ook online.
 
 
Wilt u uw e-mailadres wijzigen?
Dat kan. Via de link onderaan de nieuwsbrief kunt u uw huidige e-mailadres uitschrijven. Via onze homepage onsgeld.nu kunt u zich vervolgens weer aanmelden met uw nieuwe e-mailadres. Dank voor uw medewerking!
 
 
Stichting Ons Geld
Boslaan 13
6371 CN Landgraaf
info@onsgeld.nu
Facebook
Twitter
YouTube
 
 
© 2020 Ons Geld
 
 
Deze mail is verzonden naar
U ontvangt deze email omdat u zich heeft aangemeld bij Ons Geld of getekend heeft voor het Burgerinitiatief Ons Geld. Via onderstaande link kunt u zich uitschrijven.